Koszta

Czym się różnią tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) od tłumaczeń prawniczych?

W dzisiejszym globalnym świecie coraz więcej osób decyduje się zamieszkać w innym kraju lub prowadzić biznes na zagranicznych rynkach, co często wiąże się z koniecznością tłumaczenia wszelkich dokumentów. W przypadku dokumentów prawnych i urzędowych, możemy mieć do czynienia z dwiema różnymi kategoriami tłumaczeń – tłumaczenia poświadczone oraz tłumaczenia prawnicze. W tym artykule omówię, czym dokładnie różnią się te dwie formy tłumaczeń i kiedy są wymagane.

1. Tłumaczenia poświadczone:

Tłumaczenia poświadczone, zwane potocznie tłumaczeniami przysięgłymi, są tłumaczeniami wymaganymi przez instytucje państwowe. Używane są one do oficjalnych celów, tj. dokumenty urzędowe, akty stanu cywilnego, dyplomy, testamenty, itp. Tłumaczenia poświadczone może wykonywać wyłącznie osoba do tego uprawniona, tzn. posiadająca tytuł tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są odciskiem pieczęci, podpisem oraz formułą poświadczającą zgodność tłumaczenia z przedstawionym dokumentem. 

W Polsce tłumacz przysięgły może również zostać powołany do wykonania tłumaczenia ustnego w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, np. w sądzie, na komisariacie lub w innych organach administracji publicznej. Zakres obowiązków i szczegóły wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego są określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

Jeśli chodzi o tłumaczenie w hiszpańskich organach sądowniczych, administracji publicznej lub w kancelarii notariusza sprawa wygląda inaczej, niż w Polsce. Dla przykładu, zgodnie z Art. 150 Regulaminu notarialnego, kiedy strona biorąca udział w czynnościach notarialnych nie zna wystarczająco dobrze języka, w którym został zredagowany akt notarialny, tłumaczenie może wykonać sam notariusz, bądź tłumacz wybrany przez stronę. Regulamin nie określa zakresu uprawnień tłumacza. Zatem nie ma wymogu prawnego, by takie tłumaczenia wykonywał tłumacz przysięgły. W związku z tym tłumaczyć może każdy, nawet osoba bez doświadczenia w przekładzie. Biorąc jednak pod uwagę fakt jak skomplikowane jest słownictwo prawnicze oraz jakie konsekwencje prawne może mieć złe tłumaczenie, w takich sytuacjach, najlepiej jest skorzystać z usług tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniach prawniczych.

2. Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze odnoszą się do tłumaczeń dokumentów prawnych, takich jak umowy, pełnomocnictwa, regulaminy, orzeczenia sądowe czy statuty. Tłumacz prawniczy specjalizuje się w przekładzie tekstów prawnych i prawniczych oraz posiada wiedzę na temat terminologii prawnej i systemu prawnego obowiązującego w danej jurysdykcji.

W przeciwieństwie do tłumaczy przysięgłych, tłumacze prawniczy nie muszą posiadać specjalnych uprawnień do wykonywania zawodu, ale ważne jest by posiadali ekspertyzę i doświadczenie. 

Podsumowując, oba rodzaje tłumaczeń mogą dotyczyć dokumentów o charakterze prawniczym, chociaż tłumaczenia przysięgłe nie ograniczają się do nich. Natomiast różnica między nimi polega na tym, że tłumaczenia poświadczone wymagają udziału tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia prawne, tj. tłumacza przysięgłego, podczas gdy tłumaczenia prawnicze może wykonywać osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa, bez konieczności posiadania tytułu tłumacza przysięgłego. 

Wybór między jednym, a drugim rodzajem tłumaczenia będzie zależał w dużym stopniu od jurysdykcji danego kraju i przeznaczenia danego dokumentu. Powszechnym myśleniem jest, że wszelkie dokumenty prawnicze muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, lecz w praktyce nie zawsze jest ona wymagana. Dlatego najlepiej jest potwierdzić to z danym organem lub instytucją zanim zlecimy tłumaczenie. 

Jeśli potrzebujesz pomocy doświadczonego tłumacza specjalizującego się w przekładzie prawnym z języka hiszpańskiego i angielskiego, z chęcią Tobie pomogę. Napisz lub zadzwoń do mnie, aby uzyskać darmową wycenę. 

Scroll to Top